VENTILATIESYSTEMEN VAN EXCELAIR

Om het parkeerventilatie, gasdetectie, en branddetectie systeem adequaat te laten functioneren is het essentieel en verplicht dat er periodiek onderhoud wordt gepleegd. Het periode onderhoud heeft als doel uw installatie in de nominale staat te houden. Onze onderhoud specialisten adviseren en onderhouden uw installatie en kunnen u tevens adviseren bij meerjarenbegrotingen.

PARKEERVENTILATIE

De vraag naar innovatieve voor parkeergarage ventilatie neemt sterk toe. Stuwkrachtventilatiesystemen bieden vaak de oplossing als conventionele systemen te kort schieten.

Maatwerk

De toepassing van een stuwkrachtventilatiesysteem voor parkeerventilatie systemen vereist een deskundige projectie. Met de ruime ervaring en know how van ExcelAir wordt elk project grondig geanalyseerd.

GASDETECTIE

Het toepassen van gasdetectie is zinvol als er sprake is van een verplicht mechanisch ventilatiesysteem, omdat natuurlijke ventilatie ontbreekt of onvoldoende is gewaarborgd. Sinds april 2000 geldt in Nederland voor het parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages de Nederlandse norm NEN 2443. Voor de aansturing van een parkeerventilatiesysteem is een SENSALERT CO en LPG detectiesysteem vaak een noodzaak. Het SENSALERT detectiesysteem waarborgt de luchtkwaliteit in de parkeergarage. Naast de CO en LPG sensoren wordt het detectiesysteem voorzien van een ontruimingsinstallatie.

BRANDETECTIE

Een automatische brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 heeft tot doel brand in een dusdanig stadium te detecteren, dat de brand is te beheersen met eenvoudige middelen. Een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie dient voorzien te worden van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema brandmeldinstallatie.

Ventilatiesystemen van ExcelAir, want u wilt toch ook dat uw klanten het fijn vindt in uw garages?