Zorg(plicht) rondom brandveiligheid

In tegenstelling tot de oudere regelgeving plaatsen de Woningwet uit 2006, het ondertussen vervallen Gebruiksbesluit 2008 met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012, de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid bij de gebruiker.

Diverse rampen zoals bij Schiphol, Enschede en Volendam zijn de aanleiding geweest voor dit vernieuwde inzicht. Met deze wetgeving toetst de overheid nu of het aannemelijk is, dat de brandveiligheid voldoende is binnen een gebouw. Indien deze achteraf niet voldoende blijkt te zijn worden de verantwoordelijken strafrechtelijk vervolgd. Een voorbeeld hiervan is de directie bij de Moerdijk brand.

Voor omvangrijke ondernemingen speelt tevens de Code Tabaksblat een rol. Dit is een gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven en hun aandeelhouders. Motivatie om de zorgplicht aangaande brandveiligheid goed in te vullen zijn onder andere dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van een onderneming het niet prettig vinden om te worden geconfronteerd met het nieuws van slachtoffers bij een brand of verlies aan omzet/winst ten gevolge van een brand omdat dit aanleiding kan geven tot een vermoeden van slecht bestuur.

Lees hier het volledige artikel